Числа

Повечето езици имат бройни системи и те могат да варират доста. Превъртете надолу, за да откриете и научите интересни бройни системи от цял свят.

Кликнете върху число

number container
1[yek]

[едно]
+number container
2[du]

[две]
+number container
3[sê]

[три]
+number container
4
[çar]

[четири]
+number container
5
[pênc]

[пет]
+number container
6
[şeş]

[шест]
+number container
7
[heft]

[седем]
+number container
8
[heşt]

[осем]
+number container
9
[neh]

[девет]
+number container
10
[deh]

[десет]
+