Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
поливам
Цветята се поливат.
av dan
Kolan av didin.
съм
Какво е името ти?
bûn
Navê te çi ye?
намесвам се
Не можеш да се намесиш в играта!
navdemiyan bûn
Hûn nikarin di lîstika de navdemiyan bibin!