Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
огъвам
Ковачът огъва желязото.
ਮੋੜ
ਲੁਹਾਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ।
ритам
Внимавай, конят може да ритне!
ਕਿੱਕ
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਘੋੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!
унищожавам
Капанът трябва да унищожи мишките.
ਖਤਮ
ਜਾਲ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।