Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
isprazniti
Sva voda je iscurila iz bazena.
drain
All the water had drained out of the pool.
vikati
Ako želiš biti čuo, moraš glasno vikati svoju poruku.
shout
If you want to be heard, you have to shout your message loudly.
baciti
Baca lopticu u koš.
throw
He throws the ball into the basket.