Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
accidental
la contaminació accidental
गलती से
गलती से प्रदूषण
confiat
una relació confiada
विश्वासपूर्ण
विश्वासपूर्ण संबंध
energètic
el cos energètic
शक्तिशाली
वह शक्तिशाली शरीर