Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
en primer lloc
En primer lloc, no tinc temps, i en segon lloc, no tinc interès.
पहले
पहले, मेरे पास समय नहीं है, दूसरे, कोई रुचि नहीं है।
enlloc
No el puc trobar enlloc.
कहीं भी नहीं
मुझे इसे कहीं भी नहीं मिल रहा है।
normalment
Normalment, les ovelles no són roses.
आमतौर पर
आमतौर पर, भेड़ें पिंक नहीं होतीं।