Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
embellir
Alguns propietaris de jardins embellixen el seu jardí amb gnoms.
सुंदर करना
कुछ बागवान अपने बाग को बौद्धिकों से सुंदर करते हैं।
començar
Els excursionistes van començar d’hora al matí.
शुरू होना
पर्वतारोही सुबह समय पर शुरू किए।
reubicar
Els residents d’aquest poble han de ser reubicats.
स्थानांतरित करना
इस गांव के निवासियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।