Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
více
několik balíčků
יותר
כמה ערימות
nevýhodný
nevýhodná situace
מזיק
מצב מזיק
trpělivý
trpělivá pečovatelka
סבלני
המטפלת הסבלנית