© Laimite | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
á - /a/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dlouhé á - /aː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
bé - /b/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
cé - /ts/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
čé - /tʃ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dé - /d/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ďé - /ɟ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
é - /ɛ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dlouhé é - /ɛː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ije, - /ɛ/, /jɛ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ef - /f/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
gé - /ɡ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
há - /ɦ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
chá - /x/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
í, měkké í - /ɪ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dlouhé í, - /iː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
jé - /j/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ká - /k/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
el - /l/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
em - /m/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
en - /n/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
eň - /ɲ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ó - /o/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dlouhé ó - /oː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
pé - /p/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
kvé - /kv/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
er - /r/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
es - /s/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
eš - /ʃ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
té - /t/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ťé - /c/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ú - /u/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dlouhé ú, - /uː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ů s kroužkem - /uː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
vé - /v/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dvojité vé - /v/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
iks - /ks/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ypsilon, - /ɪ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dlouhé ypsilon, - /iː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
zet - /z/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
žet - /ʒ/