© Galitskaya | Dreamstime.com
© Galitskaya | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Většina jazyků má číselné systémy a ty se mohou značně lišit. Přejděte dolů a objevte a naučte se zajímavé číselné soustavy z celého světa.

Klikněte na číslo

number container
1
[bir]

[jedna]number container
2
[iki]

[dvě]number container
3
[üç]

[tři]number container
4
[dört]

[čtyři]number container
5
[beş]

[pět]number container
6
[altı]

[šest]number container
7
[yedi]

[sedm]number container
8
[sekiz]

[osm]number container
9
[dokuz]

[devět]number container
10
[on]

[deset]