© Borna | Dreamstime.com

Naučite abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučite strane alfabete online. Dostupno je više od 40 abeceda.

Abecede su neophodne za učenje ako želite čitati i pisati na jeziku koji učite. Pružaju korisne informacije o zvukovima slova u jezicima i pomažu Vam da zvučite prirodnije dok govorite. Pomaknite se prema dolje i odaberite između više od 40 abeceda da biste počeli učiti sada.

hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ʾalef - ā - [ɒ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
be - b - [b]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
pe - p - [p]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
te - t - [t]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
s̱e - s̱ - [s]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
jim - j - [d͡ʒ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
che - č - [t͡ʃ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ḥe(-ye jimi) - ḥ - [h]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
khe - x - [x]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
dāl - d - [d]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ẕāl - ẕ - [z]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
re - r - [ɾ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ze - z - [z]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
že - ž - [ʒ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
sin - s - [s]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
šin - š - [ʃ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ṣād - ṣ - [s]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
z̤ād - z̤ - [z]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ṭā - ṭ - [t]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ẓā - ẓ - [z]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ʿeyn - ʿ - [ʔ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ġeyn - ġ - [ɣ] / [ɢ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
fe - f - [f]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
qāf - q - [ɢ] / [ɣ] / [q]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
kāf - k - [k]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
gāf - g - [ɡ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
lām - l - [l]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
mim - m - [m]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
nun - n - [n]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
vāv - v / ū / ow - [v] / [uː] / [o] / [ow] / [oː] (in Dari)
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
he(-ye do-češm) - h - [h]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ye - y / ī / á - [j] / [i] / [ɒː] / [eː] (in Dari)