© Foto821 | Dreamstime.com

Naučite abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučite strane alfabete online. Dostupno je više od 40 abeceda.

Abecede su neophodne za učenje ako želite čitati i pisati na jeziku koji učite. Pružaju korisne informacije o zvukovima slova u jezicima i pomažu Vam da zvučite prirodnije dok govorite. Pomaknite se prema dolje i odaberite između više od 40 abeceda da biste počeli učiti sada.

hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
а /a/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
бэ /bɛ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
вэ /vɛ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
гэ /ɣɛ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
дэ /dɛ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
е /je/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ё /jo/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
жэ /ʐɛ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
зэ /zɛ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
і /i/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
і нескладовае /i nʲesklaˈdovaje/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ка /ka/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
эл /ɛl/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
эм /ɛm/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
эн /ɛn/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
о /o/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
пэ /pɛ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
эр /ɛr/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
эс /ɛs/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
тэ /tɛ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
у /u/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
у нескладовае / у кароткае / u nʲesklaˈdovaje/ u kaˈrotkaje/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
эф /ɛf/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ха /xa/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
цэ /tsɛ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
чэ /tʂɛ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ша /ʂa/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ы /ɨ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
мяккі знак /ˈmʲakkʲi znak/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
э /ɛ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ю /ju/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
я /ja/