© Skilleddesigner | Dreamstime.com

Naučite abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučite strane alfabete online. Dostupno je više od 40 abeceda.

Abecede su neophodne za učenje ako želite čitati i pisati na jeziku koji učite. Pružaju korisne informacije o zvukovima slova u jezicima i pomažu Vam da zvučite prirodnije dok govorite. Pomaknite se prema dolje i odaberite između više od 40 abeceda da biste počeli učiti sada.

hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
AW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
A
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
I, Hrashho E
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
EE, Deergho E
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
U, Hrashho O
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
OO, Deergho O
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
REE
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
E
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
OY
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
O
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
OU
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
KAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
KHAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
GAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
GHAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
O[nasal]AW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
CHAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
CHCHAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
Borgio JAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
JHAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
E[nasal]AW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
TAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
THAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
DAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
DHAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
Mordhonno NAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
Danto NAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
PAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
PHAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
BAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
BHAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
MAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
Antostho JAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
RAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
LAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
Talobbo SHAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
Mordhonno SHAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
Donto SHAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
HAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
Dae Shoono RAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
Dhae Shoono RAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
Antostho AW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
Khando TAW
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
Onooshshawr
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
Bishargo
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
Chandro Bindoo