© Rndmst | Dreamstime.com

Naučite abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučite strane alfabete online. Dostupno je više od 40 abeceda.

Abecede su neophodne za učenje ako želite čitati i pisati na jeziku koji učite. Pružaju korisne informacije o zvukovima slova u jezicima i pomažu Vam da zvučite prirodnije dok govorite. Pomaknite se prema dolje i odaberite između više od 40 abeceda da biste počeli učiti sada.

hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
' - Aleph
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
b/v - Beth
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
g - Gimel
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
d - Daleth
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
h - He
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
v - Waw
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
z - Zajin
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ẖ - Chet
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
t - Tet
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
y - Jod
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
k/kh - Kaph
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
l - Lamed
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
m - Mem
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
n - Nun
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
s - Samech
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
' - Ajin
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
p/f - Pe
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ts - Tzade
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
k - Qoph
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
r - Resch
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
s/sh - Sin, Schin
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
t - Taw