© Docrosa | Dreamstime.com

Naučite abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučite strane alfabete online. Dostupno je više od 40 abeceda.

Abecede su neophodne za učenje ako želite čitati i pisati na jeziku koji učite. Pružaju korisne informacije o zvukovima slova u jezicima i pomažu Vam da zvučite prirodnije dok govorite. Pomaknite se prema dolje i odaberite između više od 40 abeceda da biste počeli učiti sada.

hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
alif a, ', – /ɑː, ʔ, ∅/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
bey b /b/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
pey p /p/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
tey t /t̪/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ṭey (retroflex t) ṭ /ʈ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
sey s /s/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
jeem j /d͡ʒ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
chey ch /t͡ʃ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
baṛi hey h /h, ɦ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
khey kh /x/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
daal d /d̪/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ḍaal (retroflex d) ḍ /ɖ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
zaal z /z/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
rey r /r/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ṛey (retroflex r) ṛ /ɽ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
zey z /z/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
zhey zh /ʒ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
seen s /s/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
sheen sh /ʃ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
suaad s /s/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
zuaad z /d/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
toye t /t/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
zoye z /z/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ʿain ā, ō, ē, ', /ɑː, oː, eː, ʔ, ʕ, Ø/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ghain gh /ɣ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
fey f /f/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
qaaf q /q/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
kaaf k /k/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
gaaf g /ɡ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
laam l /l/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
meem m /m/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
noon n /n, ɲ, ɳ, ŋ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
wao w /u/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
choti hey h /hː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
do chashmi hey h /ʰ/ or /ʱ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
hamzah ', – /ʔ/, /Ø/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
choti ye y, ī /j, iː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
baṛi ye ai or ē /ɛː, eː/