© Nejdetduzen | Dreamstime.com

Naučite abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučite strane alfabete online. Dostupno je više od 40 abeceda.

Abecede su neophodne za učenje ako želite čitati i pisati na jeziku koji učite. Pružaju korisne informacije o zvukovima slova u jezicima i pomažu Vam da zvučite prirodnije dok govorite. Pomaknite se prema dolje i odaberite između više od 40 abeceda da biste počeli učiti sada.

hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
a, [ɑ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
be, [b]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ce, [dʒ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
çe, [ʧ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
de, [d]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
e, [ɛ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
fe, [f]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ge, [g]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
yumuşak ge, [:]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
he, [h]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ı, [ɨ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
i, [i]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
je, [ʒ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ke, [k]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
le, [l]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
me, [m]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ne, [n]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
o, [ɔ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ö, [œ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
pe, [p]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
re, [r]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
se, [s]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
şe, [ʃ]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
te, [t]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
u, [u]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ü, [y]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ve, [v]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ye, [j]
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ze, [z]