© Dgwildlife | Dreamstime.com

Naučite abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučite strane alfabete online. Dostupno je više od 40 abeceda.

Abecede su neophodne za učenje ako želite čitati i pisati na jeziku koji učite. Pružaju korisne informacije o zvukovima slova u jezicima i pomažu Vam da zvučite prirodnije dok govorite. Pomaknite se prema dolje i odaberite između više od 40 abeceda da biste počeli učiti sada.

hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
aa - /ɑː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
bee - /beː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
see - /seː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
dee - /deː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ee - /eː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
äf, äffä - /æf/, /ˈæf.fæ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
gee - /ɡeː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
hoo - /hoː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ii - /iː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
jii - /jiː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
koo - /koː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
äl, ällä - /æl/, /ˈæl.læ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
äm, ämmä - /æm/, /ˈæm.mæ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
än, ännä - /æn/, /ˈæn.næ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
oo - /oː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
pee - /peː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
kuu - /kuː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
är, ärrä - /ær/, /ˈær.ræ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
äs, ässä - /æs/, /ˈæs.sæ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
tee - /teː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
uu - /uː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
vee - /ʋeː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
kaksois-vee, tupla-vee - /ʋeː/, /ˈkɑk.soisˌʋeː/, /ˈtup.lɑˌʋeː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
äks, äksä - /æks/, /ˈæk.sæ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
yy - /yː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
tset, tseta - /tset/, /ˈtse.tɑ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ruotsalainen oo - /oː/, /ˈruot.sɑˌlɑi.nen oː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ää - /æː/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
öö - /øː/