Žaidimai

Vaizdų skaičius : 2 Parinkčių skaičius : 3 Laikas sekundėmis : 6 Rodomos kalbos : Rodyti abi kalbas

0

0

Prisiminkite vaizdus!
Ko trūksta?
raudoti
Mergaitė verkia, nes nesupranta užduoties.
snik
Die meisie snik omdat sy die taak nie verstaan nie.
užburti
Buvo tikima, kad ragana gali užburti žmones.
betower
Daar is geglo dat hekse mense kon betower.
padidinti
Jis nori padidinti savo butą.
vergroot
Hy wil sy woonstel vergroot.