Žaidimai

Vaizdų skaičius : 2 Parinkčių skaičius : 3 Laikas sekundėmis : 6 Rodomos kalbos : Rodyti abi kalbas

0

0

Prisiminkite vaizdus!
Ko trūksta?
trukdyti
Mano vaikas dažnai trukdo man darbe.
hindre
Mit barn hindrer mig ofte på arbejde.
suteikti
Bankas man suteikė paskolą namui.
bevilge
Banken bevilgede mig et lån til huset.
varyti
Kovbojai varo galvijus su arkliais.
drive
Cowboysene driver kvæget med heste.