Žaidimai

Vaizdų skaičius : 2 Parinkčių skaičius : 3 Laikas sekundėmis : 6 Rodomos kalbos : Rodyti abi kalbas

0

0

Prisiminkite vaizdus!
Ko trūksta?
vengti
Jis turi vengti riešutų.
evita
El trebuie să evite nucile.
užpulti
Artėja stipri audra.
izbucni
O furtună puternică urmează să izbucnească.
perstatyti
Mes perstatome mūsų namą.
remodela
Remodelăm casa noastră.