Žaidimai

Vaizdų skaičius : 2 Parinkčių skaičius : 3 Laikas sekundėmis : 6 Rodomos kalbos : Rodyti abi kalbas

0

0

Prisiminkite vaizdus!
Ko trūksta?
ateiti
Ji ateina laiptais.
come up
She’s coming up the stairs.
rodytis
Jam patinka rodytis su savo pinigais.
show off
He likes to show off his money.
improvizuoti
Kempinguojant dažnai tenka improvizuoti.
improvise
You have to improvise a lot when camping.