Žaidimai

Vaizdų skaičius : 2 Parinkčių skaičius : 3 Laikas sekundėmis : 6 Rodomos kalbos : Rodyti abi kalbas

0

0

Prisiminkite vaizdus!
Ko trūksta?
padėti
Vaikai negali padėti savo telefonų.
largar
As crianças não conseguem largar seus telefones.
palengvinti
Galite palengvinti peršalimą namų gynimo priemonėmis.
aliviar
Você pode aliviar um resfriado com remédios caseiros.
nutraukti
Ar jūsų šalyje legalu atlikti abortą?
abortar
É legal fazer um aborto em seu país?