Žaidimai

Vaizdų skaičius : 2 Parinkčių skaičius : 3 Laikas sekundėmis : 6 Rodomos kalbos : Rodyti abi kalbas

0

0

Prisiminkite vaizdus!
Ko trūksta?
pramisti
Vyras pramisė savo traukinį.
逃す
その男は彼の電車を逃しました。
išsiskirti
Jos spalvos iš karto išsiskiria.
目立つ
彼女の色はすぐに目立ちます。
iškrauti
Jis iškrauna dėžę.
荷を下ろす
彼は箱を下ろします。