© Michaeljung | Dreamstime.com

Išmokite abėcėlę Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Išmokite skaityti ir kalbėti užsienio abėcėlėmis internete. Yra daugiau nei 40 abėcėlių.

Abėcėlės yra būtinos norint išmokti, jei norite skaityti ir rašyti ta kalba, kurią mokate. Jie suteikia naudingos informacijos apie raidžių garsus kalbomis ir padeda jums kalbėti natūraliau. Slinkite žemyn ir pasirinkite iš daugiau nei 40 abėcėlių, kad pradėtumėte mokytis dabar.

lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
alif - ā /  ’  ( ʾ  ) - various, including /aː/ [a]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
bā’ - b - /b/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
tā’ - t - /t/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
thā’ - th (ṯ ) - /θ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
jīm - j (ǧ, g ) - [d͡ʒ] ~ [ʒ] ~ [ɡ] [c]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ḥā’ - ḥ - /ħ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
khā’ - kh (ḫ, ḵ ) - /x/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
dāl - d - /d/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
dhāl - dh (ḏ ) - /ð/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
rā’ - r - /r/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
zayn / zāy - z - /z/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
sīn - s - /s/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
shīn - sh (š ) - /ʃ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ṣād - ṣ - /sˤ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ḍād - ḍ - /dˤ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ṭā’ - ṭ - /tˤ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ẓā’ - ẓ - [ðˤ] ~ [zˤ]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
‘ayn -  ‘  ( ʿ  ) - /ʕ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ghayn - gh (ġ, ḡ ) - /ɣ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
fā’ - f - /f/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
qāf - q - /q/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
kāf - k - /k/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
lām - l - /l/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
mīm - m - /m/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
nūn - n - /n/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
hā’ - h - /h/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
wāw - w / ū / aw - /w/, /uː/, /aw/,
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
yā’ - y / ī / ay - /j/, /iː/, /aj/,