© Hereamihaicosmin | Dreamstime.com

Išmokite abėcėlę Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Išmokite skaityti ir kalbėti užsienio abėcėlėmis internete. Yra daugiau nei 40 abėcėlių.

Abėcėlės yra būtinos norint išmokti, jei norite skaityti ir rašyti ta kalba, kurią mokate. Jie suteikia naudingos informacijos apie raidžių garsus kalbomis ir padeda jums kalbėti natūraliau. Slinkite žemyn ir pasirinkite iš daugiau nei 40 abėcėlių, kad pradėtumėte mokytis dabar.

lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
a - Ana
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ă
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
î / î din a
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
be / bî - Barbu
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ce / cî - Constantin
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
de / dî - Dumitru
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
e - Elena
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ef / fe / fî - Florea
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ge / ghe / gî - Gheorghe
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
haș / ha / hî - Haralambie
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
i - Ion
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
î / î din i
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
je / jî - Jiu
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ca / capa - Kilogram
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
el / le / lî - Lazăr
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
em / me / mî - Maria
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
en / ne / nî - Nicolae
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
o - Olga
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
pe / pî - Petre
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
kü / chiu
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
er / re / rî - Radu
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
es / se / sî - Sandu
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
șe / șî
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
te / tî - Tudor
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
țe / țî
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
u - Udrea
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ve / vî - Vasile
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
dublu ve / dublu vî - dublu V
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ics - Xenia
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
igrec / i grec
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ze / zet / zed / zî - zahăr