© Balaikin | Dreamstime.com

Išmokite abėcėlę Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Išmokite skaityti ir kalbėti užsienio abėcėlėmis internete. Yra daugiau nei 40 abėcėlių.

Abėcėlės yra būtinos norint išmokti, jei norite skaityti ir rašyti ta kalba, kurią mokate. Jie suteikia naudingos informacijos apie raidžių garsus kalbomis ir padeda jums kalbėti natūraliau. Slinkite žemyn ir pasirinkite iš daugiau nei 40 abėcėlių, kad pradėtumėte mokytis dabar.

lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
а /a/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
бэ /bɛ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
вэ /vɛ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
гэ /ɣɛ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
дэ /dɛ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
е /je/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ё /jo/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
жэ /ʐɛ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
зэ /zɛ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
і /i/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
і нескладовае /i nʲesklaˈdovaje/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ка /ka/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
эл /ɛl/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
эм /ɛm/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
эн /ɛn/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
о /o/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
пэ /pɛ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
эр /ɛr/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
эс /ɛs/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
тэ /tɛ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
у /u/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
у нескладовае / у кароткае / u nʲesklaˈdovaje/ u kaˈrotkaje/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
эф /ɛf/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ха /xa/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
цэ /tsɛ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
чэ /tʂɛ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ша /ʂa/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ы /ɨ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
мяккі знак /ˈmʲakkʲi znak/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
э /ɛ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ю /ju/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
я /ja/