© Setimino | Dreamstime.com

Išmokite abėcėlę Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Išmokite skaityti ir kalbėti užsienio abėcėlėmis internete. Yra daugiau nei 40 abėcėlių.

Abėcėlės yra būtinos norint išmokti, jei norite skaityti ir rašyti ta kalba, kurią mokate. Jie suteikia naudingos informacijos apie raidžių garsus kalbomis ir padeda jums kalbėti natūraliau. Slinkite žemyn ir pasirinkite iš daugiau nei 40 abėcėlių, kad pradėtumėte mokytis dabar.

lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
aa - /ɑː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
bee - /beː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
see - /seː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
dee - /deː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ee - /eː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
äf, äffä - /æf/, /ˈæf.fæ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
gee - /ɡeː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
hoo - /hoː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ii - /iː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
jii - /jiː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
koo - /koː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
äl, ällä - /æl/, /ˈæl.læ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
äm, ämmä - /æm/, /ˈæm.mæ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
än, ännä - /æn/, /ˈæn.næ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
oo - /oː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
pee - /peː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
kuu - /kuː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
är, ärrä - /ær/, /ˈær.ræ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
äs, ässä - /æs/, /ˈæs.sæ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
tee - /teː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
uu - /uː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
vee - /ʋeː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
kaksois-vee, tupla-vee - /ʋeː/, /ˈkɑk.soisˌʋeː/, /ˈtup.lɑˌʋeː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
äks, äksä - /æks/, /ˈæk.sæ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
yy - /yː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
tset, tseta - /tset/, /ˈtse.tɑ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ruotsalainen oo - /oː/, /ˈruot.sɑˌlɑi.nen oː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ää - /æː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
öö - /øː/