© Dotsent2000 | Dreamstime.com

Išmokite abėcėlę Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Išmokite skaityti ir kalbėti užsienio abėcėlėmis internete. Yra daugiau nei 40 abėcėlių.

Abėcėlės yra būtinos norint išmokti, jei norite skaityti ir rašyti ta kalba, kurią mokate. Jie suteikia naudingos informacijos apie raidžių garsus kalbomis ir padeda jums kalbėti natūraliau. Slinkite žemyn ir pasirinkite iš daugiau nei 40 abėcėlių, kad pradėtumėte mokytis dabar.

lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
a - /ɒ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
á - /aː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
bé - /b/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
cé - /ts/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
csé - /tʃ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
dé - /d/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
dzé - /dz/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
dzsé - /dʒ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
e - /ɛ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
é - /eː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ef - /f/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
gé - /ɡ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
gyé - /ɟ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
há - /h/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
i - /i/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
í - /iː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
jé - /j/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ká - /k/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
el - /l/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
elly - /j/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
em - /m/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
en - /n/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
eny - /ɲ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
o - /o/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ó - /oː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ö - /ø/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ő - /øː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
pé - /p/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
kú -
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
er - /r/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
es - /ʃ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
esz - /s/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
té - /t/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
tyé - /c/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
u - /u/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ú - /uː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ü - /y/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ű - /yː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
vé - /v/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
dupla vé - /v/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
iksz -
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ipszilon - /i/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
zé - /z/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
zsé - /ʒ/