© Godfer | Dreamstime.com

Išmokite abėcėlę Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Išmokite skaityti ir kalbėti užsienio abėcėlėmis internete. Yra daugiau nei 40 abėcėlių.

Abėcėlės yra būtinos norint išmokti, jei norite skaityti ir rašyti ta kalba, kurią mokate. Jie suteikia naudingos informacijos apie raidžių garsus kalbomis ir padeda jums kalbėti natūraliau. Slinkite žemyn ir pasirinkite iš daugiau nei 40 abėcėlių, kad pradėtumėte mokytis dabar.

lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/a/, /ə/ - a
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/b/, /p/ - be
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/k/, /s/ - ce
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/s/ - ce trencada
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/d/, /t/ - de
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/e/, /ɛ/, /ə/ - e
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/f/ - efa
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/g/, /ʤ/, /ʒ/ - ge
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
∅ - hac
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/i/, /j/ - i
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/ʤ/, /ʒ/ - jota
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/k/ - ke
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/l/ - ela
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/m/ - ema
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/n/ - ena
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/o/, /ɔ/, /u/ - o
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/p/ - pe
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/k/ - cu
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/r/, /ɾ/ - erre
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/s/, /z/ - esse
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/t/ - te
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/u/, /w/ - u
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/b/ - ve baixa
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/w/ - ve doble
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/ʃ/, /ks/ - ics or xeix
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
∅ - i grega
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
/z/ - zeta