© Aleksandar Todorovic - Fotolia | Naqsh-e Rostam, Tomb of Persian Kings

Išmokite abėcėlę Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Išmokite skaityti ir kalbėti užsienio abėcėlėmis internete. Yra daugiau nei 40 abėcėlių.

Abėcėlės yra būtinos norint išmokti, jei norite skaityti ir rašyti ta kalba, kurią mokate. Jie suteikia naudingos informacijos apie raidžių garsus kalbomis ir padeda jums kalbėti natūraliau. Slinkite žemyn ir pasirinkite iš daugiau nei 40 abėcėlių, kad pradėtumėte mokytis dabar.

lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ʾalef - ā - [ɒ]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
be - b - [b]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
pe - p - [p]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
te - t - [t]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
s̱e - s̱ - [s]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
jim - j - [d͡ʒ]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
che - č - [t͡ʃ]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ḥe(-ye jimi) - ḥ - [h]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
khe - x - [x]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
dāl - d - [d]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ẕāl - ẕ - [z]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
re - r - [ɾ]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ze - z - [z]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
že - ž - [ʒ]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
sin - s - [s]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
šin - š - [ʃ]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ṣād - ṣ - [s]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
z̤ād - z̤ - [z]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ṭā - ṭ - [t]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ẓā - ẓ - [z]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ʿeyn - ʿ - [ʔ]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ġeyn - ġ - [ɣ] / [ɢ]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
fe - f - [f]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
qāf - q - [ɢ] / [ɣ] / [q]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
kāf - k - [k]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
gāf - g - [ɡ]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
lām - l - [l]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
mim - m - [m]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
nun - n - [n]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
vāv - v / ū / ow - [v] / [uː] / [o] / [ow] / [oː] (in Dari)
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
he(-ye do-češm) - h - [h]
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ye - y / ī / á - [j] / [i] / [ɒː] / [eː] (in Dari)