اردو » بلغاری   ‫اشخاص‬


‫1 [ایک]‬

‫اشخاص‬

-

1 [едно]
1 [edno]

Лица
Litsa

‫1 [ایک]‬

‫اشخاص‬

-

1 [едно]
1 [edno]

Лица
Litsa

اردوбългарски
‫میں‬ аз
az
‫میں اور تم‬ аз и т-
a- i ti
‫ہم دونوں‬ ни- д------
n-- d-----a
   
‫وہ‬ то-
t-y
‫وہ (مذکر) اور وہ (مؤنث)‬ то- и т-
t-- i t-a
‫وہ دونوں‬ те д------
t- d-----a
   
‫مرد‬ мъ-
m--h
‫عورت‬ же--
z---a
‫بچہ‬ де--
d--e
   
‫ایک خاندان‬ се-------
s-------o
‫میرا خاندان‬ мо--- с--------
m---- s-------o
‫میرا خاندان یہاں ہے-‬ Мо--- с-------- е т--.
M---- s-------- y- t--.
   
‫میں یہاں ہوں-‬ Аз с-- т--.
A- s-- t--.
‫تم یہاں ہو-‬ Ти с- т--.
T- s- t--.
‫وہ (مذکر) یہاں ہے اور وہ (مؤنث) یہاں ہے-‬ То- е т-- и т- е т--.
T-- y- t-- i t-- y- t--.
   
‫ہم یہاں ہیں-‬ Ни- с-- т--.
N-- s-- t--.
‫تم لوگ یہاں ہو-‬ Ви- с-- т--.
V-- s-- t--.
‫وہ سب لوگ یہاں ہیں-‬ Те в----- с- т--.
T- v------ s- t--.