© Milosk50 | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Väčšina jazykov má číselné systémy a tie sa môžu značne líšiť. Prejdite nadol a objavte a naučte sa zaujímavé číselné sústavy z celého sveta.

Kliknite na číslo

number container
1
[አንድ]

1 [አንድ]
[jeden]number container
2
[ሁለት]

2 [ሁለት]
[dva]number container
3
[ሶስት]

3 [ሶስት]
[tri]number container
4
[አራት]

4 [አራት]
[štyri]number container
5
[አምስት]

5 [አምስት]
[päť]number container
6
[ስድስት]

6 [ስድስት]
[šesť]number container
7
[ሰባት]

7 [ሰባት]
[sedem]number container
8
[ስምንት]

8 [ስምንት]
[osem]number container
9
[ዘጠኝ]

9 [ዘጠኝ]
[deväť]number container
10
[አስር]

10 [አስር]
[desať]