© Xavier Allard - Fotolia | Ishakpasha palace

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Väčšina jazykov má číselné systémy a tie sa môžu značne líšiť. Prejdite nadol a objavte a naučte sa zaujímavé číselné sústavy z celého sveta.

Kliknite na číslo

number container
‫1
[یک]‬

[yek]
[jeden]number container
‫2
[دو]‬

[do]
[dva]number container
‫3
[سه]‬

[se]
[tri]number container
‫4
[چهار]‬

[châ-har]
[štyri]number container
‫5
[پنج]‬

[panj]
[päť]number container
‫6
[شش]‬

[shesh]
[šesť]number container
‫7
[هفت]‬

[haft]
[sedem]number container
‫8
[هشت]‬

[hasht]
[osem]number container
‫9
[نه]‬

[noh]
[deväť]number container
‫10
[ده]‬

[dah]
[desať]