© Sepavo | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Väčšina jazykov má číselné systémy a tie sa môžu značne líšiť. Prejdite nadol a objavte a naučte sa zaujímavé číselné sústavy z celého sveta.

Kliknite na číslo

number container
1
[하나]

[hana]
[jeden]number container
2
[둘]

[dul]
[dva]number container
3
[셋]

[ses]
[tri]number container
4
[넷]

[nes]
[štyri]number container
5
[다섯]

[daseos]
[päť]number container
6
[여섯]

[yeoseos]
[šesť]number container
7
[일곱]

[ilgob]
[sedem]number container
8
[여덟]

[yeodeolb]
[osem]number container
9
[아홉]

[ahob]
[deväť]number container
10
[열]

[yeol]
[desať]