Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
vypariť sa
Para sa vyparí.
ትነት
እንፋሎት ይተናል.
štrajkovať
Robotník štrajkuje za vyšší plat.
አድማ
ሠራተኛው ለከፍተኛ ደመወዝ አድማ ያደርጋል።
vziať so sebou
Vzali sme so sebou vianočný stromček.
ውሰድ
የገና ዛፍን ይዘን ሄድን።