© Mazzzur | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ʾalef - ā - [ɒ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
be - b - [b]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
pe - p - [p]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
te - t - [t]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
s̱e - s̱ - [s]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
jim - j - [d͡ʒ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
che - č - [t͡ʃ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ḥe(-ye jimi) - ḥ - [h]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
khe - x - [x]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dāl - d - [d]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ẕāl - ẕ - [z]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
re - r - [ɾ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ze - z - [z]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
že - ž - [ʒ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
sin - s - [s]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
šin - š - [ʃ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ṣād - ṣ - [s]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
z̤ād - z̤ - [z]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ṭā - ṭ - [t]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ẓā - ẓ - [z]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ʿeyn - ʿ - [ʔ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ġeyn - ġ - [ɣ] / [ɢ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
fe - f - [f]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
qāf - q - [ɢ] / [ɣ] / [q]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
kāf - k - [k]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
gāf - g - [ɡ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
lām - l - [l]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
mim - m - [m]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
nun - n - [n]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
vāv - v / ū / ow - [v] / [uː] / [o] / [ow] / [oː] (in Dari)
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
he(-ye do-češm) - h - [h]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ye - y / ī / á - [j] / [i] / [ɒː] / [eː] (in Dari)