Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
priznať
Priznal zločin počas výsluchu.
고백하다
그는 심문 중에 범죄를 고백했다.
napísať všade
Umelecky vymaľovali celú stenu.
가득 쓰다
예술가들은 전체 벽에 가득 썼다.
chodiť
Po tejto ceste sa nesmie chodiť.
걷다
이 길은 걷지 말아야 한다.