Lojëra Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Mësoni shqiptimin

Provoni ’Lojën tonë Memo’për të trajnuar kujtesën tuaj duke forcuar fjalorin tuaj në një gjuhë të re. Thjesht klikoni mbi një kartë për ta rrokullisur, më pas përpiquni të gjeni çiftin e saj që përputhet nga pjesa tjetër e letrave në sa më pak përpjekje të jetë e mundur.

0

0

Memo Game

Çrregullimi
Çrregullimi
 
ਫਸਲ
ਫਸਲ
 
ਬਲੈਂਡਰ
ਬਲੈਂਡਰ
 
Gjuri
Gjuri
 
Korrje
Korrje
 
Diferenca
Diferenca
 
Avion pasagjerësh
Avion pasagjerësh
 
ਸੰਖਿਆ
ਸੰਖਿਆ
 
Mikser
Mikser
 
ਵਿਕਾਰ
ਵਿਕਾਰ
 
Luan deti
Luan deti
 
ਗੋਡਾ
ਗੋਡਾ
 
ਸੀਲ
ਸੀਲ
 
Numri
Numri
 
ਫ਼ਰਕ
ਫ਼ਰਕ
 
Fytyra
Fytyra
 
ਯਾਤਰੀ ਵਿਮਾਨ
ਯਾਤਰੀ ਵਿਮਾਨ
 
ਚਿਹਰਾ
ਚਿਹਰਾ
 
50l-card-blank
Çrregullimi Çrregullimi
50l-card-blank
ਫਸਲ ਫਸਲ
50l-card-blank
ਬਲੈਂਡਰ ਬਲੈਂਡਰ
50l-card-blank
Gjuri Gjuri
50l-card-blank
Korrje Korrje
50l-card-blank
Diferenca Diferenca
50l-card-blank
Avion pasagjerësh Avion pasagjerësh
50l-card-blank
ਸੰਖਿਆ ਸੰਖਿਆ
50l-card-blank
Mikser Mikser
50l-card-blank
ਵਿਕਾਰ ਵਿਕਾਰ
50l-card-blank
Luan deti Luan deti
50l-card-blank
ਗੋਡਾ ਗੋਡਾ
50l-card-blank
ਸੀਲ ਸੀਲ
50l-card-blank
Numri Numri
50l-card-blank
ਫ਼ਰਕ ਫ਼ਰਕ
50l-card-blank
Fytyra Fytyra
50l-card-blank
ਯਾਤਰੀ ਵਿਮਾਨ ਯਾਤਰੀ ਵਿਮਾਨ
50l-card-blank
ਚਿਹਰਾ ਚਿਹਰਾ