© Jeremyrichards | Dreamstime.com

NumratMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Shumica e gjuhëve kanë sisteme numrash, dhe këto mund të ndryshojnë mjaft. Lëvizni poshtë për të zbuluar dhe mësuar sisteme interesante numrash nga e gjithë bota.

Klikoni në një numër

number container
1
[ਇੱਕ]

[Ika]
[njё]number container
2
[ਦੋ]

[Dō]
[dy]number container
3
[ ਤਿੰਨ]

[Tina]
[tre]number container
4
[ਚਾਰ]

[Cāra]
[katёr]number container
5
[ਪੰਜ]

[Paja]
[pesё]number container
6
[ਛੇ]

[Chē]
[gjashtё]number container
7
[ਸੱਤ]

[Sata]
[shtatё]number container
8
[ਅੱਠ]

[Aṭha]
[tetё]number container
9
[ ਨੌਂ]

[Nauṁ]
[nёntё]number container
10
[ ਦਸ]

[Dasa]
[dhjetё]