Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
atëherë
Atëherë, nuk kishte kompjuterë.
ਪਹਿਲਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਉਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
asgjë përveç
Në një festë sheh asgjë përveç grave të reja.
ਸਿਰਫ
ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।
trishtimisht
Trishtimisht, Babagjyshi ka dhembje dhëmbi.
ਦੁਖ ਨਾਲ
ਦੁਖ ਨਾਲ, ਸੰਤਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਦੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।