Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
si të ishte zbuluar me ujërat e mëdha
shiu si të ishte zbuluar me ujërat e mëdha
ਤੁਫਾਨੀ
ਤੁਫਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼
i papërmbajtur
goditja e pambronjtshme e portës
ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੋਲ ਸ਼ਾਟ
notwendig
pasaporta e domosdoshme
ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ