சோதனை 1தேதி:
சோதனையில் செலவழித்த நேரம்::
Score:


Thu Feb 22, 2024

0/10

ஒரு வார்த்தையை கிளிக் செய்யவும்
1. நானும் நீயும்
저와   See hint
2. ஒன்று,இரண்டு, மூன்று
하나, , 셋   See hint
3. குழந்தைக்கு கோகோவும் ஆப்பிள் ஜூஸும் பிடிக்கும்.
아이가 코코아와 사과주스를 ,   See hint
4. பாத்திரங்கள் அழுக்காக உள்ளன.
더러워요.   See hint
5. நான் விமானநிலையம் செல்ல விரும்புகிறேன்.
공항에 싶어요.   See hint
6. உங்களுக்கு பன்றி இறைச்சி பிடிக்குமா?
돼지고기를 ,   See hint
7. பஸ் நிறுத்தம் எங்கு இருக்கிறது?
버스 어디예요?   See hint
8. அரண்மனை எங்கு இருக்கிறது?
성이 ,   See hint
9. உன்னுடன் ஸன் ஸ்க்ரீன் லோஷன் எடுத்துக்கொள்.
선탠 로션을 가져 ,   See hint
10. எனக்கு ஒரு துளையிடு கருவியும் திருப்புளியும் வேண்டும்.
저는 드라이버가 필요해요.   See hint