சோதனை 1தேதி:
சோதனையில் செலவழித்த நேரம்::
Score:


Sun Apr 14, 2024

0/10

ஒரு வார்த்தையை கிளிக் செய்யவும்
1. நானும் நீயும்
ben sen   See hint
2. ஒன்று,இரண்டு, மூன்று
, iki, üç   See hint
3. குழந்தைக்கு கோகோவும் ஆப்பிள் ஜூஸும் பிடிக்கும்.
Çocuk kakao elma suyu seviyor.   See hint
4. பாத்திரங்கள் அழுக்காக உள்ளன.
Mutfak takımı ,   See hint
5. நான் விமானநிலையம் செல்ல விரும்புகிறேன்.
Havalimanına istiyorum.   See hint
6. உங்களுக்கு பன்றி இறைச்சி பிடிக்குமா?
Domuz sever misin?   See hint
7. பஸ் நிறுத்தம் எங்கு இருக்கிறது?
Otobüs nerede?   See hint
8. அரண்மனை எங்கு இருக்கிறது?
nerede?   See hint
9. உன்னுடன் ஸன் ஸ்க்ரீன் லோஷன் எடுத்துக்கொள்.
Yanına güneş al.   See hint
10. எனக்கு ஒரு துளையிடு கருவியும் திருப்புளியும் வேண்டும்.
Bir matkap tornavidaya ihtiyacım var.   See hint