தேதி:
சோதனையில் செலவழித்த நேரம்::


Thu Jun 08, 2023

சோதனை 1

அடிப்படை மற்றும் மேம்பட்ட கலவை

0/10

ஒரு வார்த்தையை கிளிக் செய்யவும்
1. நானும் நீயும்
あなた   See hint
2. ஒன்று,இரண்டு, மூன்று
いち に   See hint
3. குழந்தைக்கு கோகோவும் ஆப்பிள் ஜூஸும் பிடிக்கும்.
ココアと りんごジュースが 好きです   See hint
4. பாத்திரங்கள் அழுக்காக உள்ளன.
汚れて います   See hint
5. நான் விமானநிலையம் செல்ல விரும்புகிறேன்.
行きたいの です が   See hint
6. உங்களுக்கு பன்றி இறைச்சி பிடிக்குமா?
好き です か   See hint
7. பஸ் நிறுத்தம் எங்கு இருக்கிறது?
どこ です か   See hint
8. அரண்மனை எங்கு இருக்கிறது?
どこ です か   See hint
9. உன்னுடன் ஸன் ஸ்க்ரீன் லோஷன் எடுத்துக்கொள்.
持って いきなさい   See hint
10. எனக்கு ஒரு துளையிடு கருவியும் திருப்புளியும் வேண்டும்.
ねじ回しが 要ります   See hint