சோதனை 1தேதி:
சோதனையில் செலவழித்த நேரம்::
Score:


Mon Jun 24, 2024

0/10

ஒரு வார்த்தையை கிளிக் செய்யவும்
1. நானும் நீயும்
私と   See hint
2. ஒன்று,இரண்டு, மூன்று
いち さん   See hint
3. குழந்தைக்கு கோகோவும் ஆப்பிள் ஜூஸும் பிடிக்கும்.
ココアと りんごジュースが 好きです   See hint
4. பாத்திரங்கள் அழுக்காக உள்ளன.
汚れて います   See hint
5. நான் விமானநிலையம் செல்ல விரும்புகிறேன்.
行きたいの です が   See hint
6. உங்களுக்கு பன்றி இறைச்சி பிடிக்குமா?
好き です か   See hint
7. பஸ் நிறுத்தம் எங்கு இருக்கிறது?
どこ です か   See hint
8. அரண்மனை எங்கு இருக்கிறது?
どこ です か   See hint
9. உன்னுடன் ஸன் ஸ்க்ரீன் லோஷன் எடுத்துக்கொள்.
持って いきなさい   See hint
10. எனக்கு ஒரு துளையிடு கருவியும் திருப்புளியும் வேண்டும்.
ねじ回しが 要ります   See hint