పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Thu Apr 25, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
እና አንተ/ቺ   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
አንድ፤ ሁለት   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
ልጁ ኮካ እና ጭማቂ ይወዳል።   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
መመገቢያ ቆሻሻ ነው።   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
ወደ አየር መሄድ እፈልጋለው።   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
ስጋ ትወዳለህ/ ጃለሽ?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
የአውቶቢስ ፌርማታው ነው?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
የት ነው?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
መከላከያ ክሬም ይዘህ/ሽ ና/ነይ።   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
መብሻ እና ብሎን መፍቻ   See hint