50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


10/04/2022
81
0
0:00 sec
Yes
Test 81      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรQual è la madrelingua?  
2.ทำตัวตามสบาย!Si !  
3.ค่อนข้างมาก / abbastanza  
4.มีโซฟาและเก้าอี้นวมตั้งอยู่ที่นั้น ci sono un divano e una poltrona.  
5.เรียกตำรวจให้ทีครับ/คะ!Chiami polizia!  
6.เงินจำนวนหนึ่ง po' di denaro  
7.เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคมIl settimo mese è .  
8.ผม/ดิฉันต้องการไข่ดาวสองที่ครับ/ค่ะVorrei uova all'occhio di bue.  
9.ขอโทษครับ/ค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ครับ/คะMi , domani non posso.  
10.เด็กทารกชอบดื่มนมAl bambino il latte.  
11.จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมSi possono dei biglietti?  
12.คุณชอบเนื้อหมูไหมครับ/คะ piace la carne di maiale?  
13.เขาไม่มีเวลา non ha tempo.  
14.หนาสามเมตร3 metri di  
15.ตั๋วรถราคาเท่าไรQuanto un biglietto?