เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
ในเวลากลางคืน
ดวงจันทร์ส่องสว่างในเวลากลางคืน
ночью
Луна светит ночью.
เมื่อวาน
ฝนตกหนักเมื่อวาน
вчера
Вчера шел сильный дождь.
แย่ที่สุด
แย่ที่สุด, อาจจะเกิดภัยพิบัติ
в худшем случае
В худшем случае может произойти катастрофа.