Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
matagal
Kinailangan kong maghintay ng matagal sa waiting room.
lange
Ich musste lange im Wartezimmer warten.
minsan
Minsan, ang mga tao ay namumuhay sa kweba.
einmal
Hier lebten einmal Menschen in der Höhle.
sa pagitan
Kumakain siya ng mansanas sa pagitan.
zwischendurch
Sie isst zwischendurch einen Apfel.