Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

kotta
kotta
 
erdő
erdő
 
ghế trẻ em
ghế trẻ em
 
emberek
emberek
 
lakókocsi
lakókocsi
 
tej
tej
 
kreativitás
kreativitás
 
szendvics
szendvics
 
gyermekülés
gyermekülés
 
rừng
rừng
 
csavarmenet
csavarmenet
 
đường ren
đường ren
 
sữa
sữa
 
bánh sandwich
bánh sandwich
 
nốt nhạc
nốt nhạc
 
người dân
người dân
 
xe cắm trại
xe cắm trại
 
tính sáng tạo
tính sáng tạo
 
50l-card-blank
kotta kotta
50l-card-blank
erdő erdő
50l-card-blank
ghế trẻ em ghế trẻ em
50l-card-blank
emberek emberek
50l-card-blank
lakókocsi lakókocsi
50l-card-blank
tej tej
50l-card-blank
kreativitás kreativitás
50l-card-blank
szendvics szendvics
50l-card-blank
gyermekülés gyermekülés
50l-card-blank
rừng rừng
50l-card-blank
csavarmenet csavarmenet
50l-card-blank
đường ren đường ren
50l-card-blank
sữa sữa
50l-card-blank
bánh sandwich bánh sandwich
50l-card-blank
nốt nhạc nốt nhạc
50l-card-blank
người dân người dân
50l-card-blank
xe cắm trại xe cắm trại
50l-card-blank
tính sáng tạo tính sáng tạo