Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

beetle
beetle
 
razor
razor
 
agy
agy
 
turkey
turkey
 
borotva
borotva
 
előadás
előadás
 
tanulmány
tanulmány
 
studies
studies
 
idea
idea
 
performance
performance
 
house number
house number
 
házszám
házszám
 
sieve
sieve
 
szita
szita
 
bogár
bogár
 
pulyka
pulyka
 
brain
brain
 
ötlet
ötlet
 
50l-card-blank
beetle beetle
50l-card-blank
razor razor
50l-card-blank
agy agy
50l-card-blank
turkey turkey
50l-card-blank
borotva borotva
50l-card-blank
előadás előadás
50l-card-blank
tanulmány tanulmány
50l-card-blank
studies studies
50l-card-blank
idea idea
50l-card-blank
performance performance
50l-card-blank
house number house number
50l-card-blank
házszám házszám
50l-card-blank
sieve sieve
50l-card-blank
szita szita
50l-card-blank
bogár bogár
50l-card-blank
pulyka pulyka
50l-card-blank
brain brain
50l-card-blank
ötlet ötlet