Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
phân loại
Cá voi được phân loại là động vật có vú.
besorol
A bálnákat emlősöknek sorolják be.
tìm kiếm
Cảnh sát đang tìm kiếm thủ phạm.
keres
A rendőrség a tettest keresi.
phàn nàn
Cô ấy phàn nàn về đau vai.
panaszkodik
Vállfájdalmáról panaszkodik.